Tanım

PVC Su Tutucu Bantlar PVC (Polivinil Klorür) reçinesi ile çeşitli katalizatör, stabilizatör, boyar maddeler, sertleştirici ve plastikleştirici maddeler içeren karışımın uygun sıcaklık ve basınç altında işlenip ekstrüderlerde şekillendirilmesi ile üretilen ve farklı zamanlarda dökülen betonların birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılan malzemelerdir.

Su tutucu bantlar, şantiye şartlarında projeden ve projeciden bağımsız olarak seçilmemeli, uygun tipte ve proje mühendisi tarafından seçilmelidir.

 

 

 

Kullanım Alanları 

Su tutucu bantlar genel olarak kullanım yerlerine göre genleşme ve soğuk derz tipi olarak iki ana sınıfa ayrılırlar.

-Sulama kanalları

-Arıtma Tesisleri

-Regülatör

-Kanallar

-Metrolar

-Yüzme Havuzları

-Su depoları

-Tüneller

-Hidroelektrik santraller

-Viyadükler

-İstinat duvarları

-Zemine oturan döşemeler ve temeller

-Endüstriyel yapılar

-Kanalizasyon Sistemleri gibi çok yaygın kullanım alanları mevcuttur.

Su tutucu bantlar, ek yapılması gerektiğinde, birbirlerine kaynak yöntemiyle birleştirilmeli, kesinlikle bindirme yöntemi tercih edilmemelidir. Elektrikli ve haricen ısıtmalı bant kaynak havyalarından biri kaynak için kullanılmalıdır. Uygulama sahasında birleştirme esnasında kullanılması gereken özel parçalar tarafımızca yapılmaktadır.( artı parça, L parça, T parça dikey veya yatay halleri)

Su tutucu bantlar, donatıya tutturulurken, kesinlikle delinerek tutturulmamalı; kendinden delikli ve kulakçıklı tip seçilmeli veya agraf (mandal) ile donatıya tutturulmalı. Su tutucu bantların üzerindeki kanal ve çıkıntıların suyun kaçış yolunu uzatmak için tasarlanmış olduğu göz önünde tutulmalıdır.